مروری بر احادیث معرفت خدا (3)
56 بازدید
محل نشر: سفینه » زمستان 1384 - شماره 9 » (28 صفحه - از 9 تا 36)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این گفتار، نظرات برخی از عالمان بزرگ شیعه را در باب احادیث معرفة اللّه‏، نقل و نقد و بررسی می‏کند: سید حسن حسینی لواسانی، شیخ مجتبی قزوینی، مرتضی مطهری، سید محمد حسین طباطبایی، سید هاشم حسینی تهرانی، شیخ علی نمازی شاهرودی، میرزا محمد حفیظی، میرزا جواد تهرانی و استاد محمّدتقی جعفری. این گفتار، در ادامه گفتار پیشین نویسنده (در شماره 8 سفینه) می‏آید. کلید واژه‏ها: توحید، روایات / احادیث معرفة اللّه‏ / حسینی لواسانی، سید حسن / قزوینی، مجتبی / مطهری، مرتضی / طباطبایی، سید محمد حسین / حسینی تهرانی، سید هاشم / نمازی شاهرودی، علی / حفیظی، محمد/ تهرانی، جواد/ جعفری، محمّدتقی.