مروری بر احادیث معرفت خدا (4)
52 بازدید
محل نشر: سفینه » بهار 1385 - شماره 10 » (24 صفحه - از 7 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این گفتار، نظرات برخی از محدّثان، فقیهان و اندیشمندان قرن پانزدهم شیعه را در باب احادیث معرفة‏اللّه‏، به ترتیب زمان، نقل و نقد و بررسی می‏کند. علاوه بر جمعی از عالمان معاصر مانند حضرات آیات وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مصباح یزدی، دیدگاه‏های برخی دیگر از دانشمندان اخیر مانند آیت‏اللّه‏ شیخ محمّدباقر ملکی میانجی، آیت‏اللّه‏ شیخ حسنعلی مروارید، شیخ علی محدّث خراسانی و شیخ اسماعیل معتمد خراسانی نیز نقل و نقد و بررسی می‏شود. از آن‏جا که این مقاله در ادامه‏ی گفتارهای دیگر نویسنده در شماره‏های 6 تا 9 سفینه آمده، در این گفتار، تمام اقوالِ نقل‏شده در معنای معرفة‏اللّه‏ باللّه‏ را در ضمن سه قول، خلاصه کرده است. کلید واژه‏ها: توحید، روایات/ احادیث معرفة‏اللّه‏ / ملکی میانجی، محمّدباقر/ مرواید، حسنعلی/ محدّث خراسانی، علی/ معتمد خراسانی، اسماعیل / وحید خراسانی، حسین/ صافی گلپایگانی، لطف‏اللّه‏/ مکارم شیرازی، ناصر/ مصباح یزدی، محمّدتقی.