معرفت و هدایت، فعل خدا است: آیات و روایات
52 بازدید
محل نشر: سفینه » تابستان 1385 - شماره 11 » (38 صفحه - از 9 تا 46)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره‏ی منشأ معرفت خدا و هدایت الهی، دو دیدگاه وجود دارد: بر اساس یک دیدگاه، معرفت خدا، اکتساب بندگان است و بر اساس دیدگاه دوم، معرفت خدا، فعل اللّه‏ و موهبت الهی است، که به فضل خود، بدون الزام، به بندگان مرحمت می‏کند. در برابر این عطای الهی، وظیفه‏ی بندگان، قبول و تصدیق و تسلیم است. آن‏گاه خداوند، به بندگانی که این وظیفه را ادا کنند، ثواب و پاداش می‏بخشد. نویسنده، در این گفتار، می‏کوشد تا نشان دهد که آیات و روایات باب معرفة اللّه‏، در صدد بیان این نکته‏اند. در این جهت، نویسنده، پس از بیان 8 آیه و 16 حدیث، ده نکته به عنوان نتیجه و بحثی در زمینه‏ی هدایت و معرفت اولی و ثانوی آورده است. پس از آن، یک آیه و 15 حدیث در اثبات دیدگاه مخالف می‏آورد. ابتدا، این مجموعه را مطابق با نظر خود توضیح می‏دهد، سپس وجوه جمع میان دو گروه روایات را بیان می‏دارد. این مقاله را می‏توان مکمّل سلسله مقالات نویسنده درباره‏ی معرفت خدا (شماره‏ی 7 تا 10 فصل‏نامه‏ی سفینه) دانست. کلید واژه‏ها: معرفت خدا، آیات/ معرفت خدا، احادیث/ توحید/ شیعه امامیه، عقاید.