انسان در عالم اظله و ارواح: آیات و احادیث
61 بازدید
محل نشر: سفینه » تابستان 1386 - شماره 15 » (25 صفحه - از 9 تا 33)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند معرفت خود را به صورت فطری، به انسان و بلکه به همه حیوانات عطا فرموده است. این معرفت در عالم ذرّ و عالم ارواح به انسان عطا شده است. خلقت ارواح قبل از اجساد، با استناد به روایت بررسی شده و پس از بیان تواتر روایات، نکته‏هایی به عنوان نتیجه بررسی روایات، ذکر شده است. فرقه فرقه بودن ارواح با توجّه به عبارت «الأرواح جنود مجنّدة» تبیین و معنای جنود مجنّده بررسی شده است، نظریّات استاد مصباح درباره این روایات، بیان و نقد و بررسی شده، به تواتر روایات و نکات حاصله اشاره و روایات متفرّقه در این باب نیز ذکر شده است. کلید واژه‏ها: معرفت خداوند / معرفت فطری / خلقت روح و جسم / عالم ارواح / عالم ذرّ / جنود مجنّده / عالم ذرّ ـ بررسی روایی / معرفت فطری در عالم ذرّ.